Record details

Title
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
Author
    Baroň, I.
    Cílek, Václav
    Kirchner, Karel
    Krejčí, O.
    Melichar, R.
Conference
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 (10.06.2002-11.06.2002 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 1. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře
Pages
    s. 10-14
Notes
    Překlad názvu: Geomorphological aspects of deep-seated slope deformations in the Vsetín Region
    Rozsah: 5 s.
    Svazek č. 1
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    flysh
    landslides
    morphology
Keyword
    Aspekty
    Deformací
    Geomorfologické
    Hlubokých
    Kobylská
    Křížový
    Případová
    Studie
    Svahových
    Vaculov-Sedlo
    Vrch
    Vsetínsku
Abstract (in czech)
   Svahové pohyby představují zejména v území tvořeném flyšovými horninami závažné přírodní riziko. V reliéfu se projevují vznikem často složitých svahových deformací. Analýzou jednotlivých tvarů ve svahových deformacích lze nepřímo zpětně usuzovat na charakter svahových pohybů a jejich možný další vývoj.
Abstract (in english)
   A complex geomorphic research has been carried out at three deep-seated slope failures in the flysch mountain area near Vsetín (E Moravia, Czech Republic). Main landforms, e. g. rotated bedrock blocks, shallow landslides in colluvial material, pressure ridges or pseudokarstic forms were distinguished and mapped.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012