Record details

Title
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
Other titles
    Geomorphic aspects of deep-seated landslides near Vsetín. A case: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
Author
    Baroň, Ivo
    Cílek, Václav
    Kirchner, Karel
    Melichar, Rostislav
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
Pages
    5
Notes
    Akce: 2002 ; 10.-11. 6. 2002 Brno
Thesaurus term
    deep-seated landslides
    flysch
    slope failure features
    Vsetín
    Western Carpathians
Keyword
    Aspekty
    Deformací
    Geomorfologické
    Hlubokých
    Kobylská
    Křížový
    Případová
    Studie
    Svahových
    Vaculov-Sedlo
    Vrch
    Vsetínsku
Abstract (in czech)
   Ve studovaných hlubokých svahových deformacích byly geomorfologickou inventarizací zjištěny a následně vymapovány chrakteristické tvary reliéfu. Jejich výskyt a distribuce byly v jednotlivých územích vzájemně srovnány.
Abstract (in english)
   Typical slope failure features were identified and mapped at three deep-seated landslides near Vsetín, their distribution was compared between all of the study areas.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012