Record details

Title
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
Statement of responsibility
    Irena Smolová, Vít Andrejs
Author
    Andrejs, Vít
    Smolová, Irena
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
Pages
    s. 250-257
Notes
    4 obr., 4 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Geomorphological conditions of the Skalský Ridge in the southern part of the Teplické Rock City
Classfication no.
    061.3
    502
    55(1)
    551.4
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    česká křídová pánev
    denudace
    geologie dynamická
    geomorfologie
    hejšovinský faciální vývoj
    inkrustace
    konference
    křída-svrchní
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    morfostruktura
    ochrana přírody
    pískovce
    reliéf
    zvětrávání chemické
    zvětrávání selektivní
Geographical name
    Adršpašsko-teplické skály (Česko)
    Adršpašsko-teplické skály-Skalský hřbet
    Čechy (Česko)
Keyword
    části
    Geomorfologické
    Hřbetu
    Jižní
    Města
    Poměry
    Skalního
    Skalského
    Teplického
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 10. 2009
Import date
    8. 8. 2012