Record details

Title
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
Statement of responsibility
    Irena Smolová, Vít Andrejs
Author
    Andrejs, Vít
    Smolová, Irena
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
Pages
    s. 59
Notes
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Classfication no.
    061.3
    502
    55(1)
    551.4
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    česká křídová pánev
    denudace
    geologie dynamická
    geomorfologie
    hejšovinský faciální vývoj
    inkrustace
    konference
    křída-svrchní
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    morfostruktura
    ochrana přírody
    pískovce
    reliéf
    zvětrávání chemické
    zvětrávání selektivní
Geographical name
    Adršpašsko-teplické skály (Česko)
    Adršpašsko-teplické skály-Skalský hřbet
    Čechy (Česko)
Keyword
    části
    Geomorfologické
    Hřbetu
    Jižní
    Města
    Poměry
    Skalního
    Skalského
    Teplického
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012