Record details

Title
    Geomorfologicky zajímavé lokality severní části Žofínské hornatiny
Statement of responsibility
    Jiří Rypl
Author
    Rypl, Jiří, 1967-
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
Pages
    s. 241-245
Notes
    3 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: The interesting geomorphological localities of the northern part of the Žofínská Mountains
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    denudace
    eroze
    geologie dynamická
    geomorfologie
    granit biotitický
    konference
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    moldanubický pluton
    morfostruktura
    periglaciální jevy
    reliéf
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Novohradské hory - Kraví hora
    Novohradské hory - Kuní hora
    Novohradské hory - Vysoká
    Novohradské hory (Česko)
Keyword
    části
    Geomorfologicky
    Hornatiny
    Lokality
    Severní
    Zajímavé
    Žofínské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012