Record details

Title
    Geomorfologie
Statement of responsibility
    Vojen Ložek
Other titles
    Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava (Variant.)
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Source title - serial
    Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy
Vol./nr.
    Suppl. 1
Pages
    s. 19-21
Year
    2001
Notes
    3 souběžné jazykové verze: česká, anglická a německá, bibliografie je společná pro celý sborník
    Bibliografie na s. 69-74
    Zkr. název ser.: Silva Gabreta
Subject group
    glaciální modelace
    kar
    kenozoikum
    kontrola tektonická
    kvartér Českého masivu
    paleoreliéf
    pohoří
    rašeliniště
    vegetace
    záplavová niva
Geographical name
    ČR-Čechy
    Šumava
Keyword
    Geomorfologie
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012