Record details

Title
    Geomorfologie horního povodí Zubřiny
Statement of responsibility
    Pavel Vaniš
Author
    Vaniš, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 112, č. 4
Pages
    s. 425-428
Year
    2007
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    502
    551.4
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    antroporeliéf
    balvan
    domažlické krystalinikum
    důl opuštěný
    geomorfologie
    kenozoikum
    morfostruktura
    ochrana přírody
    puklina
    svah
    zlom
    zvětrávání mrazové
Geographical name
    Babylonská vrchovina (Česko)
    Čechy (Česko)
    Český les (Česko a Německo)
Keyword
    Geomorfologie
    Horního
    Povodí
    Zubřiny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 11. 2008
Import date
    8. 8. 2012