Record details

Title
    Geomorphic evolution of mid-mountain drainage basins under changing human impacts, East Sudetes, SW Poland
Statement of responsibility
    Agnieszka Latocha
Other titles
    Ewolucja geomorfologiczna zlewni śródgórskich w warunkach zmiennej antropopresji, Sudety Wschodnie, SW Polska
    Landform evolution in mountain areas (Variant.)
Author
    Latocha, Agnieszka
Language
    anglicky
Source title - serial
    Studia geomorphologica carpatho-balcanica
Vol./nr.
    Vol. 39
Pages
    p. 71-93
Year
    2005
Notes
    6 obr., 3 diagr.
    Bibliografie na s. 91-92
    il.
    Polské resumé
    Zkr. název ser.: Stud. geomorphol. carpatho-balcanica
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    datování C14
    denudace
    eroze
    geomorfologie
    historie
    holocén
    koluvium
    koryto
    kvartér Českého masivu
    lidské aktivity
    pohoří
    povodí
    sedimentace fluviální
    svah
    využití území
Geographical name
    Králický Sněžník (Polsko-jihozápad)
    Polsko - jihozápad
    Rychlebské hory (Polsko-jihozápad)
Keyword
    Basins
    Changing
    Drainage
    East
    Evolution
    Geomorphic
    Human
    Impacts
    Mid-mountain
    Poland
    Sudetes
    SW
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2006
Import date
    8. 8. 2012