Record details

Title
    Geomorphological Analysis of the Development of the South-Eastern Šumava Granite Region
Statement of responsibility
    Jan Votýpka
Other titles
    Geomorfologická analýza jihovýchodní šumavské žulové oblasti
Author
    Votýpka, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 32, no. 2
Pages
    p. 133-148
Year
    1997
Notes
    4 obr., 10 fot., 1 s.bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    granit
    jezero ledovcové
    kar
    kenozoikum
    kontrola tektonická
    kryopedologie
    kvartér Českého masivu
    moldanubický pluton
    morfogeneze
    morfostruktura
    peneplén
    puklinatost
Geographical name
    ČR-Čechy
    Nová Ves (Prachatice)
    Plechý (Prachatice)
    Stožec (Prachatice)
Keyword
    Analysis
    Development
    Geomorphological
    Granite
    Region
    South-Eastern
    Šumava
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012