Record details

Title
    Geomorphological aspects of glaciation in the Oldřichov Highland, Northern Bohemia, Czechia
Statement of responsibility
    Daniel Nývlt
Other titles
    Geomorfologická hlediska zalednění Oldřichovské vrchoviny v severních Čechách, Česko
Author
    Nývlt, Daniel, 1976-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 35, no. suppl.
Pages
    p. 171-183
Year
    2000
Notes
    8 obr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Classfication no.
    55(1)
    551.3
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie regionální
    glaciální modelace
    kontinentální zalednění
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    pleistocén
    sedimentace glacifluviální
    souvky
    zalednění
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jizerské hory-Oldřichovská vrchovina
Keyword
    Aspects
    Bohemia
    Czechia
    Geomorphological
    Glaciation
    Highland
    Northern
    Oldřichov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012