Record details

Title
    Geomorphological aspects of landslide hazards in the Outer Western Carpathians
Author
    Kirchner, Karel
    Krejčí, O.
Conference
    IAG - Regional Conference on Geomorphology - Landslides, floods and global environmental change in mountain regions (15.09.2008-16.09.2008 : Brasov, Rumunsko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Landslides, floods and global environmental change in mountain regions. Book of Abstracts.
Pages
    S. 52-52
Notes
    Překlad názvu: Geomorfologické aspekty sesuvného hazardu ve Vnějších Západních Karpatech
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Czech republic
    geomorphological aspects
    Outer Western Carpathians
    slope deformation
Keyword
    Aspects
    Carpathians
    Geomorphological
    Hazards
    Landslide
    Outer
    Western
Abstract (in czech)
   Od roku 1997 byly prováděny průzkumy svahových deformací v rámci výzkumných programů MŽP ČR pod garancí České geologické služby. V letech 1997-2007 geologové a geomorfologové dokumentovali 9100 svahových deformací na Frýdeckomístecku, Vsetínsku, Zlínsku a Uherskohradišťsku. V těchto flyšových regionech je sesouvání významný modelační činitel. Z hlediska geomorfologie výzkum svahových deformací umožnil zpracování prostorového rozdělení svahových deformací a postihl geomorfologický význam s ohledem na vznik a vývoj flyšového reliéfu.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012