Record details

Title
    Geomorphological aspects of natural hazards and risks in the Czech Republic
Author
    Demek, J.
    Kalvoda, J.
    Kirchner, Karel
    Vilímek, V.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica
Vol./nr.
    Roč. 2006, XL
Pages
    s. 79-92
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Geomorfologické aspekty přírodních rizik v České republice
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    floods
    geomorphology
    natural hazards
    slope movements
Keyword
    Aspects
    Czech
    Geomorphological
    Hazards
    Natural
    Republic
    Risks
Abstract (in czech)
   Příspěvek popisuje geomorfologické aspekty přírodních hazardů a rizik, zejména povodní a svahových pohybů, které byly vyvolány extrémními srážkami v červenci 1997 na Moravě a v srpnu 2002 v Čechách. Studie geomorfologických hazardů v povodněnmi a sesuvy ovlivněných územích jsou typickými příklady výzkumu, které vyžadují kombinaci terénních výzkumů s teoretickými interpretacemi. Příspěvek shrnuje vybrané výsledky v postižených územích a některé metodologické zkušenosti vztahující se ke geodynamickým aspektům přírodních hazardů a rizik.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012