Record details

Title
    Geomorphological conditions of the Mlynářův luh experimental watershed in the biosphere reservation of Křivoklátsko
Statement of responsibility
    Václav Přibyl
Author
    Přibyl, Václav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 29, no. 2
Pages
    p. 85-94
Year
    1994
Notes
    1 obr., 13 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    Barrandien
    denudační procesy
    geomorfologie regionální
    hydrologie povrchových vod
    ochrana přírody
    paleomorfologie
    pleistocén
Subject category
    malé povodí
Geographical name
    ČR-Čechy
    Karlova Ves
Keyword
    Biosphere
    Conditions
    Experimental
    Geomorphological
    Křivoklátsko
    Luh
    Mlynářův
    Reservation
    Watershed
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012