Record details

Title
    Geomorphological consequences of 2002 flood in Otava River catchment
Author
    Hartvich, Filip
    Langhammer, J.
    Vilímek, V.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Water Resources
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 1
Pages
    s. 14-26
Year
    2007
Notes
    Projekt: KJB300460501, GA AV ČR, CZ
    Projekt: SM/2/57/05, GA MŽP, CZ
    Překlad názvu: Geomorfologické následky povodně 2002 v povodí Otavy
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    flood
    geomorphological consequences
    Otava River
Keyword
    2002
    Catchment
    Consequences
    Flood
    Geomorphological
    Otava
    River
Abstract (in czech)
   Článek popisuje a analyzuje následky povodní z rokiu 2002 v povodí Otavy, přičemž jsou porovnávána dvě dílčí povodí, jedno v horském reliéfu, druhé v nížinné části.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012