Record details

Title
    Geomorphological hazards on stratovolcanoes in Southwest Asia
Statement of responsibility
    Jan Kalvoda
Other titles
    Geomorfologická ohrožení na stratovulkánech jihozápadní Asie
Author
    Kalvoda, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 33, no. 1
Pages
    p. 31-49
Year
    1998
Notes
    8 obr., 8 fot., 21 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    eroze
    kvartér
    ledovec
    neotektonika
    pohoří
    pohyb svahový
    recent
    reliéf vulkanický
    rizika geologická
    stratovulkán
Geographical name
    Irán
    Turecko
Keyword
    Asia
    Geomorphological
    Hazards
    Southwest
    Stratovolcanoes
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012