Record details

Title
    Geomorphological information system: physical model and options of geomorphological analysis
Statement of responsibility
    Pavel Mentlík, Karel Jedlička, Jozef Minár, Ivan Barka
Other titles
    Geomorfologický informační systém: fyzický model a možnosti geomorfologické analýzy
Author
    Barka, Ivan
    Jedlička, Karel, 1977-
    Mentlík, Pavel, 1971-
    Minár, Jozef
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 111, č. 1
Pages
    s. 15-32
Year
    2006
Notes
    10 obr., 2 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    databanka
    geomorfologie
    glaciální modelace
    jezero ledovcové
    kartografie digitální
    mapa geomorfologická
    morfogeneze
    program počítačový
    systém GIS
    systém informační
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Prášilské jezero (Česko)
    Šumava
Keyword
    Analysis
    Geomorphological
    Information
    Model
    Options
    Physical
    System
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 11. 2008
Import date
    8. 8. 2012