Record details

Title
    Geomorphology of Ostaš Mesa in the Polická pánev Basin (Czechia)
Statement of responsibility
    Jaromír Demek, Jiří Kopecký
Author
    Demek, Jaromír
    Kopecký, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Vol./nr.
    Vol. 33
Pages
    p. 19-36
Year
    1994
Notes
    8 obr., 5 fot., 2 diagr., 2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Subject group
    česká křídová pánev
    denudační procesy
    geomorfologie regionální
    hejšovinská oblast
    mapa geomorfologická
    tvary geomorfologické
Subject category
    pseudokras
Geographical name
    Broumovské stěny
    ČR-Čechy
Keyword
    Basin
    Czechia
    Geomorphology
    Mesa
    Ostaš
    Pánev
    Polická
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012