Record details

Title
    Geomorphology of gap valleys of the Svratka River in the vicinity of the Veverská Bítýška town
Author
    Kirchner, Karel
    Máčka, Zdeněk
    Nehyba, S.
Conference
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009 (15.04.2009-17.04.2009 : Kašperské Hory, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009
Pages
    S. 25-26
Notes
    Projekt: GA205/06/1024, GA ČR
    Překlad názvu: Geomorfologie průlomových údolí v okolí Veverské Bítýšky
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    gap valleys
    geomorphology
    Svratka River
Keyword
    Bítýška
    Gap
    Geomorphology
    River
    Svratka
    Town
    Valleys
    Veverská
    Vicinity
Abstract (in czech)
   Údolí střední Svratky SZ od Brna je charakterizováno mozaikou tektonicky podmíněných kotlin spojených průlomovými údolími. Naše pozornost byla věnována geomorfologii průlomových údolí S a JV od Veverské Bítýšky. Podrobné geomorfologické a geofyzikální výzkumy byly provedeny v průlomovém údolí JV Veverské Bítýšky na lokalitě Obora. V rámci sedimentologicko-petrografického výzkumu jsem se soustředili na zbytky fluviálních sedimentů v různých úrovních nad Svratkou. Popsali jsme nové výskyty neogenních a kvartérních sedimentů.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012