Record details

Title
    Geomorphology of the Mt. Smrk area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Other titles
    Geomorfologie oblasti Smrku v Moravskoslezských Beskydech (Česká republika)
Author
    Hradecký, Jan, 1974-
    Pánek, Tomáš, 1977-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Moravian geographical reports
Vol./nr.
    Vol. 8, no. 1
Pages
    p. 45-54
Year
    2000
Notes
    4 obr., 2 fot.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Morav. geogr. Rep.
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
    551
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kotel
    kvartér Západních Karpat
    mapa geomorfologická
    morfogeneze
    morfologie fluviální
    morfostruktura
    peneplenizace
    periglaciální jevy
    pleistocén
    pohoří
    slezská jednotka
    svah
    zalednění
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy-Smrk
Keyword
    Area
    Beskydy
    Czech
    Geomorphology
    Moravskoslezské
    Mt
    Mts
    Republic
    Smrk
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 10. 2008
Import date
    8. 8. 2012