Record details

Title
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
Statement of responsibility
    Oldřich Krejčí, František Hrouda, František Hubatka, Jiří Otava, Jan Švancara
Other titles
    4th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group - Abstracts (Variant.)
Author
    Hrouda, František
    Hubatka, František
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Otava, Jiří, 1950-
    Švancara, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 8
Pages
    p. 42-43
Year
    1999
Subject group
    akrece
    Český masiv
    deformace duktilní
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie hlubinná
    geologie strukturní
    gravimetrie
    kontakt
    příkrov
    seizmologie
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Area
    Belt
    Bohemian
    Carpathian
    Contact
    Flysh
    Geological
    Geophysical
    Massif
    Model
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012