Record details

Title
    Geophysical characteristics of epikarst: case studies from Zagros Mts. (Iran) and the Koněprusy region (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Pavel Bosák, Vojtěch Beneš
Other titles
    Geofizikalne značilnosti epikrasa: primerjalna študia gorovja Zagros (Iran) in področje Koněprusy (Češka republika)
Author
    Beneš, Vojtěch
    Bosák, Pavel, 1951-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta carsologica
Vol./nr.
    Vol. 32, no. 2
Pages
    p. 254-267
Year
    2003
Notes
    4 obr., 2 diagr.
    Bibliografie s. 266-267
    il.
    Slovinské resumé
    Zkr. název ser.: Acta carsol. (Ljubljana)
Classfication no.
    550.3
Conspectus category
    55
Subject group
    Barrandien
    devon-spodní
    kenozoikum
    kras
    křída-svrchní
    kvartér pražské plošiny
    měření gravimetrické
    metoda odporová
    mocnost
    peneplenizace
    porozita
    pražská pánev
    rychlost elastických vln
    sedimenty karbonátové
    seizmika refrakční
Geographical name
    ČR-Čechy
    Írán
    Koněprusy (Beroun, Beroun)
Keyword
    Case
    Characteristics
    Czech
    Epikarst
    Geophysical
    Iran
    Koněprusy
    Mts
    Region
    Republic
    Studies
    Zagros
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012