Record details

Title
    Geophysical investigation in the geological research, Krkonoše National Park
Other titles
    Geofyzikální výzkum v geologickém mapování, Krkonošský národní park
Author
    Skácelová, Zuzana
    Žáček, Vladimír
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    The 7th Czech-Polish Workshop on recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas
Notes
    Akce: 2005/11/05 ; Ramzová
Thesaurus term
    radioactivity magnetic susceptibility Krkonoše Czech Republic
Keyword
    Geological
    Geophysical
    Investigation
    Krkonoše
    National
    Park
    Research
Abstract (in czech)
   Předchozí letecké měření radioaktivity a magnetometrie pokrává jen část studovaného území. Nová data jsou získávána pozemním měřením radioaktivity (K, U, Th) a magnetické susceptibility a jejioch korelací s litologií.
Abstract (in english)
   Previous aeromagnetic and aerogamma-ray survey cover only part of study area. Recently the data on gamma-ray (K, U, Th) and magnetic measurements are obtained in the field and correlated with lithology.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014