Record details

Title
    Geophysical measurement of the uranium in abandoned uranium mines on selected areas of the Krkonoše National Park
Other titles
    Geofyzikální měření zvýšeného obsahu uranu na opuštěných těžených lokalitách uranových rud na vybraných území Krkonošského národního parku