Record details

Title
    Geophysical measurements inside of St. Vitus cathedral, Prague
Author
    Křivánek, Roman
    Maříková-Kubková, Jana
    Mrlina, Jan
Conference
    International conference on archaeological prospection (6. : 14.09.2005-17.09.2005 : Roma, Itálie)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    6th International conference on archaeological prospection. Proceedings. Extended abstracts
Pages
    s. 304-307
Notes
    Překlad názvu: Geofyzikální měření v katedrále sv. Víta, Praha
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    geophysical prospection
    microgravimetry
    tomb
Keyword
    Cathedral
    Geophysical
    Inside
    Measurements
    Prague
    St
    Vitus
Abstract (in czech)
   : Katedrála sv. Víta se nachází v areálu Pražského hradu a patří k nejvýznamnějším historickým budovám v ČR. Původní královská hrobka vybudovaná ve 14. století byla geofyzikálním průzkumem lokalizována pod chórem. Zásadní výsledky mikrogravimetrie byly podpořeny termometrií a částečně i elektromagnetikou. Vrtání v navrženém místě bylo úspěšné a sonda s mikrokamerou umožnila fotogrammetrické zaměření vnitřku hrobky.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013