Record details

Title
    Geophysical monitoring as an information source of rock massif behaviour
Author
    Bláha, P.
    Müller, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montanistica Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 2
Pages
    s. 223-228
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Geofyzikální monitoring jako zdroj informací o vlastnostech horninového masívu
    Rozsah: 6 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    geophysical monitoring
    rock massif behaviour
Keyword
    Behaviour
    Geophysical
    Information
    Massif
    Monitoring
    Rock
    Source
Abstract (in czech)
   Příspěvek představuje vybrané výsledky opakovaných geofyzikálních měření. Měření ukazují změny vlastností masívu v závislosti na změnách napěťo-přetvárného stavu masívu.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012