Record details

Title
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt
Statement of responsibility
    Milan Mořkovský, Josef Novák, Regina Lukášová
Other titles
    Geofyzikální průzkum na uhlovodíky v centrálněkarpatském paleogénu a flyšovém pásmu východního Slovenska
Author
    Lukášová, Regina
    Mořkovský, Milan
    Novák, Josef
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Užitá geofyzika
Vol./nr.
    Roč. 25
Pages
    s. 9-48
Year
    1992
Notes
    10 obr.,3 s.bibl. + 4
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, užitá Geofyz.
Subject group
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    flyšové pásmo Západních Karpat
    fyzikální vlastnosti hornin
    geofyzikální průzkum
    gravimetrie
    křída
    paleogén
    procesy geodynamické
    provincie ropo-plynonosná
    reflexní seizmika
    ropo-plynonosná provincie
    sedimenty vnitrokarpatského paleogénu
    seizmika reflexní
    seizmika refrakční
    trias
    vlastnosti fyzikální
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Belt
    East
    Flysch
    Geophysical
    Hydrocarbons
    Intracarpathian
    Paleogene
    Prospecting
    Slovak
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012