Record details

Title
    Geophysical research at the Obora lokality (NW from Brno) and its aplication to the knowledge of the Svratka River development between the Veverská Bítýška and Brno.
Author
    Hubatka, F.
    Kirchner, Karel
    Nehyba, S.
    Peterková, L.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geomorphologia Slovaca et Bohemica
Vol./nr.
    -, č. 1
Pages
    s. 55-62
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA205/06/1024, GA ČR
    Překlad názvu: Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    ground penetrating radar
    The Svratka River
    vertical electrical sounding
Keyword
    Aplication
    Bítýška
    Brno
    Development
    Geophysical
    Knowledge
    Lokality
    NW
    Obora
    Research
    River
    Svratka
    Veverská
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá geomorfologickými výzkumy v údolí střední Svratky. Při využití geofyzikálních metod jsme se zaměřili na tektonicky podmíněnou depresi na lokalitě Obora v sousedství Brněnské přehrady. Geologové (GEOtest Brno) zaznamenali na této lokalitě spodnobadenské sedimenty. Naším úkolem bylo charakterizovat spodnobadenské sedimenty ve vztahu k depresi, ověřit vznik (tektonický, erozně-tektonický) / stáří (miocénní, předmiocenní) sníženiny na Oboře.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012