Record details

Title
    Geophysikalische Prospektion und archäologische Grabungen in der Katharinkirche Frohnleiten (Steiermark)
Statement of responsibility
    Gerald Fuchs, Vladimír Hašek, Josef Unger
Author
    Fuchs, Gerald
    Hašek, Vladimír
    Unger, Josef
Language
    německy
Source title - serial
    Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky)
Vol./nr.
    Jg. 1993-1994
Year
    1997
Notes
    2 obr., 4 fot., 3 bibl.
Subject group
    archeologie
    historie
    měření elektromagnetické
    metoda dipolová
Geographical name
    Rakousko-Steiermark
Keyword
    Archäologische
    Frohnleiten
    Geophysikalische
    Grabungen
    Katharinkirche
    Prospektion
    Steiermark
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012