Record details

Title
    Georeliéf na bazických horninách svatokřížského masivu
Statement of responsibility
    Jan Vítek
Author
    Vítek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 11
Pages
    s. 31-33
Year
    2001
Notes
    2 obr., 3 fot., 8 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    eroze říční
    kutnohorské krystalinikum
    metamorfika
    ochrana přírody
    proterozoikum
    reliéf
    složení mafické
    vrásnění kadomské
    zvětrávání selektivní
Geographical name
    ČR-Čechy
    Ronov nad Doubravou (Chrudim)
Keyword
    Bazických
    Georeliéf
    Horninách
    Masivu
    Svatokřížského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012