Record details

Title
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
Statement of responsibility
    Radan Květ, Lubomír Malý
Other titles
    Geotechnical features of Rosice-Oslavany basin related to paleogeographical development of the Boskovice furrow
Author
    Květ, Radan
    Malý, Lubomír
Language
    česky
Source title - monograph
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
Pages
    s. 37
Subject group
    boskovická brázda
    krystalinikum
    paleozoikum-svrchní
    pánev sedimentační
    podloží
    tektonika
    uhelná sloj
Geographical name
    ČR-Morava
    Oslavany (Brno-venkov)
    Rosice (Brno-venkov)
Keyword
    Boskovické
    Brázdy
    části
    Geotektonický
    Jižní
    Paleogeografickému
    Pánve
    Plán
    Rosicko-oslavanské
    Vývoje
    Vztahu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012