Record details

Title
    Geotektonika
Statement of responsibility
    M. Mahel
Author
    Maheľ, Michal
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK)
Pages
    s. 55-59
Classfication no.
    061.3
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie strukturní
    konference
    kontinentální okraj
    litosféra
    tektonika
    tektonika desková
    terán
    zóna riftová
    zóna subdukční
Geographical name
    země světa
Keyword
    Geotektonika
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 10. 2013
Import date
    20. 5. 2014