Record details

Title
    Geotektonika vybraných území v severnom veporiku
Statement of responsibility
    Dušan Kubíny
Author
    Kubíny, Dušan
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 94
Pages
    s. 69-73
Year
    1992
Notes
    2 obr.,17 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Subject group
    dynamometamorfóza
    oblast veporského krystalinika
    paleozoikum
    palynologie
    příkrov
    retrográdní metamorfóza
    tektonika regionální
Geographical name
    Čierny Balog
    ČSFR-Slovensko
    Dobroč
    Zákluky
Keyword
    Geotektonika
    Severnom
    území
    Veporiku
    Vybraných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012