Record details

Title
    Geotektonische Positions des Saxothuringikums im Rahmen des europäischen variszischen Tektogens
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák
Author
    Dvořák, Jaroslav
Language
    německy
Source title - serial
    Zentralblatt für Geologie und Paläontologie
Vol./nr.
    Roč. I, č. 1-2
Pages
    s. 366
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Zbl. Geol. Paläont.
Subject group
    krušnohorsko-durynská oblast
    megatektonika
    paleozoikum
    vrásnění variské
Subject category
    geotektonika
    saxothuringikum
Geographical name
    Evropa střední
Keyword
    Europäischen
    Geotektonische
    Positions
    Rahmen
    Saxothuringikums
    Tektogens
    Variszischen
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012