Record details

Title
    Geotermický scénář vzniku a zániku permafrostu
Author
    Šafanda, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Československý časopis pro fyziku
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 4
Pages
    s. 247-249
Year
    2004
Notes
    Projekt: GA205/03/0998, GA ČR3cav_un_auth*0000918
    Projekt: IAA3012005, GA AV ČR3cav_un_auth*0000188
    Překlad názvu: Geothermal aspects of permafrost formation and decay
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    permafrost decay
    permafrost formation
    subsurface temperature
Keyword
    Geotermický
    Permafrostu
    Scénář
    Vzniku
    Zániku
Abstract (in czech)
   Věčně zmrzlá půda - permafrost - se v současnosti vyskytuje jen v polárních oblastech nebo vysoko v horách. V dobách ledových se však permafrost vyskytoval i na dnešním území České republiky. Důkazy o tom byly získány geologickými a geofyzikálními metodami. V případě geofyziky se jedná o metodu rekonstrukce minulých klimatických změn z profilů teplota-hloubka měřených v hlubokých vrtech.
Abstract (in english)
   The paper presents an analysis of subsurface temperature in areas with an occurrence of a permanently frozen ground (a permafrost). Thermal processes and solution of the heat transfer equation governing the permafrost formation and decay are described, together with examples of experimental temperature - depth profiles.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013