Record details

Title
    Geotermometrie granátických amfibolitů mariánskolázeňského komplexu (11-41 Mariánské Lázně)
Statement of responsibility
    Veronika Štědrá
Other titles
    Geothermobarometry of the garnet amphibolite from the Mariánské Lázně Complex
Author
    Štědrá, Veronika
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Pages
    s. 91-93
Year
    1994
Notes
    1 obr., 13 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Subject group
    amfibolit
    eklogit
    metamorfismus
    minerály horninotvorné
    tepelské krystalinikum
    teplota
    tlak
Subject category
    mariánskolázeňský bazický komplex
Geographical name
    ČR-Čechy
    Mariánské Lázně
Keyword
    11-41
    Amfibolitů
    Geotermometrie
    Granátických
    Komplexu
    Lázně
    Mariánské
    Mariánskolázeňského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012