Record details

Title
    Geothermometry of the ultrahigh-temperature Saxon granulites revisited. Part 1., New evidence from key mineral assemblages and reaction textures
Statement of responsibility
    Jochen Rötzler, Bettina Hagen and Stephan Hoernes
Author
    Hagen, Bettina
    Hoernes, Stephan
    Rötzler, Jochen
Language
    anglicky
Source title - serial
    European journal of mineralogy
Vol./nr.
    Vol. 20, no. 6
Pages
    p. 1097-1115
Year
    2008
Notes
    1 obr., 1 fot., 11 diagr., 10 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Eur. J. Mineral.
Classfication no.
    551.2
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    asociace minerální
    data elektronové mikroanalýzy
    geotermometrie
    granáty
    granulit
    inkluze minerální
    klinopyroxeny
    metamorfóza vysokostupňová
    metamorfóza vysokotlaká
    perthit
    petrogeneze
    podmínky P-T
    reakční lem
    struktury
    ultrametamorfóza
    živce
Geographical name
    Německo
Keyword
    Assemblages
    Evidence
    Geothermometry
    Granulites
    Key
    Mineral
    New
    Reaction
    Revisited
    Saxon
    Textures
    Ultrahigh-temperature
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012