Record details

Title
    Gephysical mapping by very low frequencies method and drilling survey in the vicinity of the Hranická chasm (Hranice Karst)
Other titles
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické Propasti (Hranický kras)