Record details

Title
    Geschichte und Bestand der geologischen Sammlung Johann Wolfgang von Goethe im Stift Tepl in Westboehmen
Other titles
    Historie a stav geologické sbírky Johanna Wolfganga Goetha v klášteře Teplá v západních Čechách
    History and stand of the geological collection of Johann Wolfgang Goethe in the Teplá Monastery n Western Bohemia
Author
    Babůrek, Jiří
    Hlinomaz, Milan
    Lehrberger, Gerhard
Language
    německy
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Stifter Jahrbuch
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 2003
Pages
    30
Year
    2003
Thesaurus term
    history of geology, Goethe
Keyword
    Bestand
    Geologischen
    Geschichte
    Goethe
    Johann
    Sammlung
    Stift
    Tepl
    Westboehmen
    Wolfgang
Abstract (in czech)
   Článek popisuje nejprve historii vzniku Goethovy sbírky v Tepelském klášteře, geologické názory jeho doby, moderní historii sbíky a v neposlední řadě současný stav sbírky.
Abstract (in english)
   The paper describes first the history of the Goethe collection in the Teplá Monastery, the geological ideas of the time being, the modern history of the collection and last but not least the recent conditon of the collection.
Abstract (other)
   Der Artikel beschreibt erst die Geschichte der Goetheschen Sammlung im Tepler Kloster, die geologischen Meinungen der Zeit, die modernen Geschichte der Sammlung und letztendlich den heutigen Zustand der Sammlung.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014