Record details

Title
    Gigantická hvězdicovitá ichnofosilie spodnodevonského stáří z Cikánky u Radotína: objev a ztráta dosud jediného nálezu
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Český kras
Pages
    s. 75-77
Notes
    Překlad názvu: A Gigant Star-Like Ichnofossil from the Lower Devonian at Radotín: A Discovery and a Lost of the Sole Specimen
    Rozsah: 3 s.
Keyword
    Cikánky
    Dosud
    Gigantická
    Hvězdicovitá
    Ichnofosilie
    Jediného
    Nálezu
    Objev
    Radotína
    Spodnodevonského
    Stáří
    Ztráta
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012