Record details

Title
    Gigantické ložisko Bayan Obo v Číně, část 1.: Hlavní typy rud REE-Fe-Nb-Sc
Statement of responsibility
    Jindřich Kynický, Hana Cihlářová, Martin Smith, Cheng Xu, Anton Chakhmouradian, Katarina Reguir, Ulf Kempe, Michaela Vašinová Galiová
Other titles
    Giant Bayan Obo deposit in China, Part 1.: The main types of ore REE-Fe-Nb-Sc
Author
    Chakhmouradian, Anton
    Cihlářová, Hana
    Kempe, Ulf
    Kynický, Jindřich
    Reguir, Katarina
    Smith, Martin
    Vašinová Galiová, Michaela
    Xu, Cheng
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
Vol./nr.
    Roč. 45
Pages
    s. 226-231
Year
    2012
Notes
    2 obr., 7 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2011
Classfication no.
    553.3/.4
Conspectus category
    553
Subject group
    chemismus minerálů
    ložiska rudní
    niob
    rudy
    skandium
    těžba
    vzácné zeminy
    zásoby
    železo
Geographical name
    Čína
Keyword
    Bayan
    Číně
    Gigantické
    Hlavní
    Ložisko
    Obo
    REE-Fe-Nb-Sc
    Rud
    Typy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 11. 2012
Import date
    20. 3. 2014