Record details

Title
    Gigantism in tadpoles of the Neogene frog Palaeobatrachus
Author
    Böttcher, R.
    Roček, Zbyněk
    Wassersug, R.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Paleobiology
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 4
Pages
    s. 666-675
Year
    2006
Notes
    Projekt: IAA3013206, GA AV ČR
    Překlad názvu: Gigantism in tadpoles of the Neogene frog Palaeobatrachus
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Amphibia
    Anura
    development
    Germany
    Neogene
Keyword
    Frog
    Gigantism
    Neogene
    Palaeobatrachus
    Tadpoles
Abstract (in czech)
   Popis gigantických pulců žab čeledi Palaeobatrachidae z miocénu německé lokality Randecker Maar a možné příčiny jejich hypetrofie.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012