Record details

Title
    Glacial lake outburst floods in the area of Huarás, Cordillera Blanca, Peru
Author
    Klimeš, Jan
    Vilímek, V.
    Zapata, M. L.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica
Vol./nr.
    Roč. 39, -
Pages
    s. 115-124
Year
    2005
Notes
    Projekt: LA 157, GA MŠk
    Překlad názvu: Protržení hrází ledovcových jezer v oblasti Huarás, Cordillera Blanca, Peru
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    Cordillera Blanca
    GLOFs
    Peru
Keyword
    Area
    Blanca
    Cordillera
    Floods
    Glacial
    Huarás
    Lake
    Outburst
    Peru
Abstract (in czech)
   Článek pojednává o nebezpečí záplav způsobených protržením hrází ledovcových jezer v oblasti Huarásu, Peru.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012