Record details

Title
    Globální rozložení napětí podle S.K. Runcorna a vztah k tektonice
Statement of responsibility
    Zdeněk Martinec, Karel Pěč, Josef Ježek
Other titles
    Global stress distribution according to S.K. Runcorn and the relation to tectonics. Contemporary problems in gravimetry
Author
    Ježek, Josef
    Martinec, Zdeněk
    Pěč, Karel
Language
    česky
Source title - monograph
    Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích
Pages
    s. 232-243
Notes
    7 obr., 24 bibl.
Subject group
    karotáž
    kůra zemská
    plášť
    proudění konvekční
    tektonika desková
    tlak horizontální
    zemětřesení
Geographical name
    Svět
Keyword
    Globální
    Napětí
    Rozložení
    Runcorna
    S.K
    Tektonice
    Vztah
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012