Record details

Title
    Global climate change and peatland carbon balance: An overview
Statement of responsibility
    R. Kelman Wieder, Joseph B. Yavitt, Martin Novák
Other titles
    Globální změna klimatu a bilance uhlíku v rašeliništích
Author
    Novák, Martin, 1959-
    Wieder, R. Kelman
    Yavitt, Joseph B.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 39, no. 4
Pages
    p. 330-334
Year
    1994
Notes
    1 tab., 39 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    C (uhlík - 6)
    geochemická migrace prvků
    klimatologie
    organická substance
    oxid uhličitý
    přeměna organické hmoty
    rašelina
Geographical name
    Země
Keyword
    Balance
    Carbon
    Change
    Climate
    Global
    Overview
    Peatland
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012