Record details

Title
    Golfe de Gascogne-Pyrénées Occidentales: un laboratoire naturel pour étudier les structures d´amincissements et leurs rôles lors de la réactivation?
Statement of responsibility
    Suzon Jammes, Gianreto Manatschal, Jean François Ghienne, Karel Schulmann et Luc Lavier
Author
    Ghienne, Jean François
    Jammes, Suzon
    Lavier, Luc
    Manatschal, Gianreto
    Schulmann, Karel
Language
    francouzsky
Source title - monograph
    21eme Réunion des Sciences de la Terre : du 4 au 9 décembre 2006 : Dijon, Palais des congres
Pages
    s. 86-87
Classfication no.
    061.3
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    konference
    křída
    měření geofyzikální
    mezinárodní spolupráce
    modelování
    paleogeografie
    pánev sedimentační
    proces polyfázový
    reaktivace tektonická
    tektonika desková
    tektonika extenzní
    záliv mořský
    zeslabení kůry
    zóna riftová
Geographical name
    Biskajský záliv
    Francie
    Pyreneje
Keyword
    D´amincissements
    étudier
    Gascogne-Pyrénées
    Golfe
    Laboratoire
    Lors
    Naturel
    Occidentales
    Réactivation
    Rôles
    Structures
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012