Record details

Title
    Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
Statement of responsibility
    Josef Honěk, Kerstin Hoňková, František Staněk, Ivan Kolomazník
Other titles
    Graphic outputs based on data of databases of coal basins of Czech Republic
Author
    Honěk, Josef
    Hoňková, Kerstin
    Kolomazník, Ivan
    Staněk, František
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 44, č. 2
Pages
    s. 108-112
Year
    1998
Notes
    5 bibl. + 8
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Subject group
    databanka
    grafické techniky
    hornoslezská pánev
    mapa ložiska uhlí
    profil geologický
    profil vrtný
    program počítačový
    sokolovská pánev
    uhelná sloj
    uhelný revír
    vídeňská pánev
Geographical name
    ČR
    Dolní Bojanovice (Hodonín)
    Kyjov (Hodonín)
    Svatava (Sokolov)
    Trojanovice (Nový Jičín)
Keyword
    České
    Databáze
    Grafické
    Pánví
    Republiky
    údajů
    Uhelných
    Výstupy
    Vytvořené
Abstract (in english)
   Primary data filed in database are used for various types of tasks. It is possible to create two principal kinds of outputs: printed outputs (tables, summaries, lists etc) or graphic outputs. As exhibits of graphic outputs were selected: petrographic borehole sections and coal seam details from various coal deposits (of lignite, of brown coal, of hard coal), geologic section of deposit and a map of coal deposit. By the exhibits only some of possible methods of application of deposit database data for graphic output demonstrated. However, based on deposit database a number of further graphic output could be created. The graphic output types are determined generally by the kind of task to be solved and by the kind of programming apparatus
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012