Record details

Title
    Grafit z hydrotermálne mineralizovanej brekcie v Novoveskej Hute (Spišsko-gemerské rudohorie)
Statement of responsibility
    Milan Háber, Igor Rojkovič, Juraj Franců, Ladislav Novotný
Author
    Franců, Juraj, 1957-
    Háber, Milan
    Novotný, Ladislav
    Rojkovič, Igor
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 25, č. 6
Pages
    s. 461-465
Year
    1993
Notes
    6 obr., 2 fot., 20 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    grafit
    kámen stavební
    mineralogie topografická
    perm
    proces hydrotermální
    spišsko-gemerské paleozoikum
    vlastnosti optické
Geographical name
    Novoveská Huta
    Slovensko
Keyword
    Brekcie
    Grafit
    Hute
    Hydrotermálne
    Mineralizovanej
    Novoveskej
    Rudohorie
    Spišsko-gemerské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012