Record details

Title
    Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice
Other titles
    Graphite-tremolite rocks at Bačkovice near Jemnice
Author
    Buriánek, David
    Houzar, Stanislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14, č. Listopad
Pages
    3
Year
    2007
Thesaurus term
    Fe-tremolite, graphite, stability assemblage, Gföhl unit, Drosendorf unit, Moldanubicum
Keyword
    Bačkovic
    Grafit-tremolitová
    Hornina
    Jemnice
Abstract (in czech)
   Na základě chemického složení a mineralogie studované grafit-tremolitové horniny, předpokládáme že nejvhodnějším protolitem pro její vznik mohly být dolomity bohaté SiO2 s příměsí organického a tufitického materiálů. Jde o extrémní případ růstu tremolitu v podmínkách grafitem, resp. C-bohatými fluidy bohatého prostředí, které by si zasloužily podrobné experimentální a teoretické studium.
Abstract (in english)
   Graphite-tremolite rocks at Bačkovice near Jemnice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014