Record details

Title
    Grain orientation of some flysch graywackes, lower Carboniferous of Nízký Jeseník Mts. (Moravia)
Statement of responsibility
    Jan Zapletal
Other titles
    Orientace klastických zrn některých flyšových pískovců spodního karbonu Nízkého Jeseníku (Morava)
    Orijentacija klastičeskich zërn flišovych pesčannikov, nižnij karbon Nizkogo Jesenika (Moravija)
Author
    Zapletal, Jan, 1939-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica
Vol./nr.
    No. 22
Pages
    p. 55-62
Year
    1983
Notes
    3 obr.
    České, ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    552
Keyword
    Carboniferous
    Flysch
    Grain
    Graywackes
    Jeseník
    Lower
    Moravia
    Mts
    Nízký
    Orientation
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 2. 2014
Import date
    20. 5. 2014