Record details

Title
    Grain size dependent potential for self generation of magnetic anomalies on Mars via thermoremanent magnetic acquisition and magnetic interaction of hematite and magnetite
Author
    Acuna, M. H.
    Connerney, J. E. P.
    Kletetschka, Günther
    Ness, F. N.
    Wasilewski, P. J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Physics of the Earth and Planetary Interiors
Vol./nr.
    Roč. 148, 2-4
Pages
    s. 149-156
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Schopnost samogenerování magnetických anomálií na Marsu termomagnetismem a zrnitostně závislou magnetickou interakcí hematitu a magnetitu
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    blocking temperature
    magnetic mineralogy
    Martian crust
    self-magnetization
Keyword
    Acquisition
    Anomalies
    Dependent
    Generation
    Grain
    Hematite
    Interaction
    Magnetic
    Magnetite
    Mars
    Potential
    Self
    Size
    Thermoremanent
    Via
Abstract (in czech)
   V rané historii planetárního vývoje Marťanská kůra byla namagnetována magnetickým dynamem. Pozdější rozložení sekundárních magnetických polí generovaných remanentními zdroji o určité zrnitosti a mineralogii přítomnými v kůře je schopna generování polí větších intenzit než původní dynamo. Krustální remanence je schopna spustit samomagnetující proces, který může pokračovat za absence dynama.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012